Майстерні


Основою роботи в майстернях Центру «Сонячне подвір’я» - є стосунки довіри.
Увага приділяється, насамперед, сильним сторонам та індивідуальним здібностям молоді з інвалідністю, а не обмеженим можливостям.
Для нас не надто важливо, чого не вміє робити людина – набагато важливіше визначити те, що їй вдається.
У будь-якій діяльності ми намагаємось знайти можливість використати вже сформовані навички молодих людей з інвалідністю, які їм самим подобається застосовувати. Наступним кроком є мотивування та закріплення успішної діяльності.  
Так у молодих людей з інвалідністю формується позитивне ставлення, інтерес та готовність до праці як діяльності загалом, а також трудова життєва позиція та потреба у самореалізації.
Головним завданням майстерень для молодих людей, які не здатні працювати самостійно навіть короткий час - є розвиток взаємовідносин, спілкування та особистісний розвиток. У той час основною мотивацією для самої молоді залишається корисна праця та посильна участь у суспільній діяльності.


Свічна майстерня якнайкраще підходить для людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та комплексних порушень. Затишок, тепло і спокій цієї майстерні позитивно впливають на емоційний стан, а різноманітність операцій забезпечує цікаву роботу для всіх.

У столярній справі ми використовуємо операції пиляння та шліфування.
У цьому випадку можна оцінити результат своєї роботи: провести рукою по дошці - перевіривши, гладенька вона чи ні.
Якщо поверхня дошки ще не достатньо відшліфована, супроводжуючий допомагає продовжити роботу.
Це дає молоді з інвалідністю розуміння успішності своєї діяльності, створює ситуацію, коли можна продемонструвати, що ти в чомусь розумієшся.


Дехто може виконати процес з початку до кінця, а хтось може робити тільки одну операцію...

Варто враховувати особистісні труднощі (до яких належить високий рівень тривожності) молоді з інвалідністю.
При порушеннях інтелектуального розвитку може бути дуже низькою працездатність та переключення між операціями в роботі.
Короткочасна концентрація уваги та усвідомлення послідовності дій також викликає труднощі.
Довести до норми ці якості неможливо, але можна допомогти молодим людям продуктивно використовувати вже сформовані навички.
У цій ситуації допомагає повна та чітка інформація про все, що відбувається: проговорення вголос сенсу роботи, опора на візуальну послідовність операцій, спільні дії «рука в руці».

На сучасному етапі розвитку майстерень «Сонячне подвір’я», головним завданням є досягнення таких вмінь:
– слухати та розуміти почуте;
– вміння виразити свою позицію;
– дотримуватись правил етикету;
– контролювати свою поведінку;
– вибудовувати комунікацію в різних ситуаціях.
Базуючись на цих вміннях стає можливим сам процес виготовлення якісного готового виробу (свічки, кухонної дошки, печива тощо), який дає задоволення від праці.